• Zoro malia

  Afa-miala fa tsy afa-mihetsika

  Afa-baraka fa tsy mahatsiaro henatra

  Afa-po  fa tsy mahafoy

  Afa-nenina fa tsy afak’alahelo

  Afa-mamela fa tsy afa-manadino

  Afa-bizaka fa mbola te ho reraka

  Afa-piakarana fa tsy mety midina

  Afatrafarako fa tsy mety tonga…

  Dia…

  Tonga fa tsy mety manatona

  Tonga-saina fa lasa ambiroa

  Tonga-fofona fa kely angovo

  Tonga-volana fa very tadipoitra

  Tonga-maraina fa tsy nety nody

  Tonga-antseranana fa very fivoy

  Tonga manasina fa tsy mba manaja

  Tonga ihany fa teo ambavahady

  Tonga tapany ilay erany teo

  Tonga any amin’ny ela…

  Ela ho’aho

  Elanelanin’ny tany vao mifankatia

  Ela ny ela tany vao nakaty

  Ela velona vao ratsy fanahy

  Ela nandrasana vao be fanozonana

  Ela niandrana vao kizo fara

  Ela nangadiana ka sendra vatolampy

  Ela fiketrika ka noketrehan’ny hafa

  Ela nitenenana ka nitsako lalitra

  Ela, nahatonta ny vao…

  Vao teo isika no nifanainky

  Vao ny an-tendromolotra no vita

  Vao ny iraisam-po no tafita

  Vao ny iray dia no voaasa

  Vao ny fanahy no mifampitantana

  Vao tia aho dia tapitra

  Vao lasa ianao dia tonta aho

  Vao renoka aho dia taitra ianao…

   

  Ny Ampinga

  Martsa 2014

  « Ampahany tapany tapakaMamangy amin’ny fitiavana »