• Tsimandrimandry dimampolo taona lasa

  Mahaleova mahalasàna

  Ry tany hihereko

  Ny am-polon-taona dimy

  Nivahan’ny fatorana tamin’ireo mpanjanaka

  Nosoloana vahoaka an’alan-kisa gejain’ny fahoriana

  Isan’andro isa-minitra…

   

  Zanahary ô, aza adinoina

  Ny mitahy ireo mpitondra

  Mba ho tena voky tsara sy ho henik’azy ireo

  Ny dinitray mianakavy

  F’izahay aleo handady…

  Hikoso-maso tsy hitomany

  Fa ditsoky ny vovoka, ela nilalaovana

  Mpitondra feno rivotra ao am-bava

  Nolaroina rora

  Dia antefoka eny an-tavanay

  Hampanantenana indray

  Fiovana feno vaika

  Mbola miandry izahay

  Tsy miova dina

  Tsy miova faniriana

  Fa faniriana ela nihotrehana

  Dimampolo taona mahery izay…

   

  Ndao indray hanao fombafomba

  Hizara kilalao

  Hisafo andian-tafika

  Hanao lanonam-be

  Hanakonana ny ratra tsy sitran’efa ela

  Ndao indray, hivarotra mitsangana

  Dia hanome galona

  Ireo bekotromaro holatry ny ady fahizay

  Dia avela izao hitohy

  Ka rehefa kelikely

  Ny vahoaka manontolo

  Na mety ho ny maro an’isa

  No ho bekotrom-pahoriana

  Fa tsy maninona,

  Raha izay no mahamety

  Mahamandina takoloka

  Ireo mpitaingintsezan-tsika.

   

  Mirary soa, ho tratran’ny ela mitsingerina

  Ianao ry fireneko

  Tsy mandohalika e!

  Fa mijoro miankinankina

  Fa mijoro ankinankina.

  Hitsingerina tokoa, izao taona tsy azo tanana

  Hifampandova fahoriana eto

  Ireo natsentsin-dava-bary;

  Fa mbola ho maro ihany koa

  Ireo mpambotry firenena

  No hamalona ny hatony

  Amin’ny tolona natao.

   

  Mahaleova mahalasàna

  Raha tsy lasa adala aloha

  Ianao ry Malagasy

  F’izaho aloha handeha hody

  Hariv’izao ny andro

  Ny arendriko efa may.

   

  Ny Ampinga

  270614

  « NY LEHILAHYIMALIKO »