• Tany misy olona

  Tany tsy tonga hasina

  Fa mitsirepirepy manaraka ny filapon’ny bedidy

  Tany misy ringana

  Ringana ny ala fanaoko trano satrana: nisy nangalatra

  Ritra ny vatoko be ranomaso: nisy nipaika

  Lany ny vorombola mpanaitra maraina: nisy nikepoka

  Fongana ny vato fanondrana, vato fitorak’amboa no hany tavela

  Tsy misy afa-ts’io olona io sisa eo.

   

  Olona tsy tonga hasina

  Fa manindron-defona ny tontolony.

   

  Finaritra ve ianao hihaino ny dradradradram-boary

  Mandalo tetezana makina

  Mitazana ny vahoaka sy ny biby samy: tsy manan-kialofana?

   

  Inona no hovimbinina rehefa atsy ho atsy

  Rehefa hamangy ny anjara orany ny olona nasondrotry ny nofo?

  Tany haraka takovana-nenina sa ranomaso iray siny diso aoriana?

   

  Iriko ry sakaizako

  Hanam-pamaky koa ny voary: hanapahany hevitra

  Hanan-tsaina koa androngo: hisamborany mpandripaka

  Hanam-pahefana amin’ny olona ireto fataony tetezana hitàna

   

  Ary mba samy hametraka ny hasiny

  Eo anjoron’alahamadiny

  Izao voary rehetra izao

   

  Ny Ampinga

  « SEDRAFOLAKA ERITRA »