• Saraky ny aiko

  Lalan-kizorakoSaraky ny aiko

  Lalan-kizo no izorako

  Fa lalana mihaja

  Tsy misy mpanaloka

  Afa-tsy ny aloky ny aloko.

   

  Ny sisa fatorako

  Dia loha-teny hany nitsorako

  Ny vaingam-pitia

  Nalaotran’ny teniko

  Voatery hateliko.

   

  Inty sisa tsy aritro

  Hoento ilay veloma fanatitro

  Eo an-tokononan’ny tsiahy

  Ho amin’ireo sakaizako

  Nialoha lalana ahy.

   

  Soava mandry

  F’izaho tsy hahandry

  Anao hiverina, angamba

  Fa, avelako eo hitoetra

  Ny sombin-toerana izay banga.

   

  Ny Ampinga

  06 02 14

   

  « Dihy, mifono hevitra lalinaIlay noheverina ho namana »