• Ranjan-kabary samihafa

    Diso ny fiheverana fa resabe fotsiny ny kabary, ary tsy fombafomba fotsiny ihany koa ny kabary fa tena lahateny nentina nitondra ireo hafatra mafonja tiana hampitaina amin'ny mpihaino. Io hafatra io dia mitarika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra (amin'ny kabary am-panambadiana sns) na ihany koa mitarika ny olona handray ny andraikiny manoloana ny tranga iray.

    Io antony hikabariana io no ambara amin'ny hoe ranjan-kabary. Mety ho antony maro no andraisanao fitenenana na eo anivon'ny fianakaviana izany, na eny amin'ny sekoly, na eo anivon'ny fikambanana, orinasa na amin'ny sehatra hafa ihany koa. Tsy hary ho voatanisa eto izy ireo ary tsy ho tratra rahateo ny hanome anao karazana kabary amin'ny tranga tsirairay avy fa ohatra vitsivitsy no atolotra anao.