• Rafitry ny kabary

  Ny kabary

  Teny mivongana ho hery mampihetsika ny fisainana, ny fitondran-tena...

  Teny mitondra fanovana, na fahatsapana ny misy sy ny tsy misy....

  Teny nentina nandranitra ny saham-pahalalan'ny isam-batan'olona...

  Teny nentina nifehy sy nifampifehy...

  Teny nentina nanangana sy niarovana....

  Teny ifaharan'ny fanapahan-kevitra noraisina...

                  Raha tsorina dia tsy voafehy amin'ny hoe "ny kabary dia lahateny atao amim-peo avo, ravahina ohabolana sy hainteny ary oha-pitenenana ny kabary mba entina ampitan-kafatra..."

  Io no famaritana nentina hatreto

                  Fa raiso tsirairay ireo voatanisa etsy ambony ary tovano amin'ny fahatsapao ny kabary ihany koa; ho hitanao fa tontolo midadasika sarotra faritana ary tsy voafaritra ny atao hoe kabary.

                   Tsy diso velively akory ny famaritana avy amin'ireo boky sy loharom-pahalalana miresaka momba ny kabary. Kanefa anjarantsika no mampifanovona ny famaritana any amin'ireny takelaka ireny mba hahazoantsika famaritana mifandraika amin'ny fahatsapantsika ny kabary sy ny maha-izy azy ny kabary.

   

  Ny resaka

  Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika. Ary tsy misy mihitsy mampihavaka anao amin'ireny mpikabary malama vava ireny afa-tsy ny hoe " mbola votsa vava ianao." Fa ao anatitsika Malagasy no mikoriana ny loharon-kabary: Tahaka ny rano am-pasika hoy ny Ntaolo, tazanin'tsy hita, atsakana ao ihany.

  Ny fisainana

  Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany. Kanefa tsy izay ve ilay fisainana sy fahendrena tena harena raketin'ny kabary? Ny fandalana ny nentin-drazana, ny fifanajana, ny fifankatiavana, ny fifampifehezana, ny fitehirizana ny haren-tsaina ets.

      Ohatra vitsy ireo entiko anombohana ity resaka kabary ity, sy ilazako aminao fa tandra vadin-koditra aminao ny Kabary. Ary na izaho na ianao dia afaka hanandratra hatrany ny hasin'izany kolontsaina malagasy izany.