• Ny mpikabary

  Mifono hevitra maro ny hoe: mpikabary.

  •  Tsy mba fahaizana, na tsanganana, na fahavononana fotsiny ihany mantsy no entina mamaritra sy amaritan-tena ho mpikabary.
  • Tsy ny maha-zokiolona, na ny maha-olom-boatendry
  • Tsy noho ny fomba, na tarazo, na fahazaram-piaraha-monina
  • Tsy ny maha-mpianatra nikabary na ny maha-mahay miresaka

  Tsy voafehin'ireo endrika ivelany ny maha-mpikabary.

  Fanahy maha-mpikabary no tokony ho hita sy hiainan'ny olona mijoro ho mpikabary.

  Ilay fanahy manampy azy:

  • Hijoro an-kasahiana ary hitondra ny teny am-pahendrena
  • Handahatra ireo ohabolana sy hainteny hahakanto sy hanohanana ny hevitra voasany amin'ny lahateniny.
  • Hanoro azy ny hevitra tsara mba hahafahana mandray ny fanapahan-kevitra tena mitondra amin'ny fihavanana sy fampihavanana.
  • Hahatsapa ny andraikiny, ny adidiny, ny hadirin'ny sehatra ijoroany ary ny mety ho vokatry ny teny izay avoakan'ny vavany.
  • mahatonga azy ho mpandresy lahatra sy mpambabo ny fon'ireo mpihaino azy.

  Ny kabary dia tontolo iray midadasika ao amin'ny kolontsaina malagasy. Heveriko fa tsy hisy na dia olona iray aza afaka hilaza fa mahafehy ny kabary.

  Ny mpikabary dia izay olombelona manao ny kabary ho toy ny rà mikoriana ao anatiny. Aina ny rà, mila kolokoloina, mila atanjahana ary indrindra mila ampiasaina araka ny sitrak'Andriamanitra.

  Ity habaka eto ity dia tsy mba tahiry hahatonga anao mpikabary akory, fa sehatra ifampizarana fotsiny ihany. Safidy mantsy izany hoe te ho lasa mpikabary izany araka izay nolazaiko ao amin'ny famaritana ny kabary. Fanoroana ny varavarana no anjarako, anao ny safidy.

  Maro ireo sakaiza eo anivon'ny tontolon'ny kabary manana ny heviny, ny fahitany sy indrindra ny toetra sy endrika tokony hananan'ny mpikabary. Raisintsika eto izany ary afaka manome izay famaritana heveriny fa mety hanampiana izay voalaza etsy ambony ny tsirairay. Raha te-hanampy na hanitsy ary ianao an'izay voalaza izay dia aza misalasala manoratra aty amiko amin'ny alalan'ity rohy ity.