• Momban'ny olombelona

  • Ny fanahy no olona
  • Ny olombelona toy ny molo-bilany ka iray mihodidina ihany
  • Ny olombelona ohatra ny ladim-boatavo : raha fotorana iray ihany
  • Andriamanitra tsy omen-tsiny, Zanahary tsy omem-pondro fa ny olombelona no be siasia
  • Ny olombelona mora soa sy mora ratsy
  • Ny olombelona toy ny omby: indray mandry, fa tsy indray mifoha
  • Ny olombelona fandrin-drano, ka tsy misy avo sy iva
  • ny hazo no vanon-ko lakana , ny tany naniriany no tsara