• Mita adidy

  Efa eto isika izao

  hiaraka handrandrana

  hiaraka hitanika

  hiaraka hametraka

  ny anjaran-janatsika

  na ho toky na ho ratra

  na ho hendry na ho adala

  na ratsy koa na tsara

  izay voavimbintsika eto

  tsy misy azontsika ovana

  f'izay tavelan'ny misy

  no hataony famantanana

  Ka dien'izao izaho s'ialahy

  tsy aleo ve mba mikiribiby

  tsy hahalala fanina

  na tsy hitelon-drano aza!

  Fa tena mba hikitra mb'etsy

  hananika ny eroa

  mba farafaharatsiny

  izy ireo tsy ho lany angovo

  vao manomboka ny orany

  izy ireo mb'ho fahaleovan'ny

  tenantsika rehefa any aoriana

  Ary mba ho sambatr'izy

  satria nanan-dray sy nanan-dreny

  nihempan-tanan-tsy niteny!

  Mba ho faly izy ireo

  hivahiny toa antsika

  fa tsy hiaritra ny hatsiaka

  navelan'ny ririnina hikosoka azy.

  Mba hitoetra ho hareny

  izay rehetra nitsembohan'

  ireto tetezana nihitany.

   

  Izaho sy ianao

  hanainky hitsena

  ny fahatongavan-janatsika

  an-kafaliana sesehena

  ary samy hahatsapa koa

  fa manana omena

  izay takian'ny fisiany,

  F'isika izao no tokontaniny

  Hisantarany ny mamin'ny

  eto an-tany anjaramisiny.

   

   

  Ny Ampinga

  24/10/2012

  « Tontolom-panambadiana malagasyNy Randrana »