• Mba nahita aho ka letra, torovana, saingy bitika ka tsy henoin-teny. Sahin'iza loatra ? Ary fahendrena avy aiza no nentina namolaka ny hevi-dravina hamotehan-tantara ? Io ny satrok'iarivo fa voahosy, io ny diadema miseho ho mari-piandrianana. Mari-piandrianana merina hoy ny re rehefa mijery ny tantara saingy miofo ho mari-piandrianan'ny tantaram-pirenena ihany koa rehefa dila ela ny taonjato nisian'ireo mpanjaka tao an-drova.

  Misy fanontaniana mivangongo sy miavosa ao an-doha. Te hitady fahamarinana, te hivazavaza fanavotana. Ketraka ny fanahy rehefa hanazava amin'ny taranaka ny tantara. Fa indrindra ny tsy mba fihainoana na dia ny amparahatoka monja ihany aza ny teny Masina avy amin'ny vavan'ny mpitahiry fahendrena fahagoga.

  Raki-pahatsiarovana tsy hay ovaina ny omaly, jereo ny tantara.

   

   


  votre commentaire
 • Tsy mipetraka atao mba hilalana

  tsy mitsidika atao mandrosoa

  tsy mitatao be tahaka ny lanitra na mitsilany be toy ny tany

  fa toy ny vovoka enti-drivotra ka kely ihany dia mahaditsoka,

  ary toy ny oram-panala ka mby an-koditra vao mahangoly.

  toy izany ny aretina fa indrindra ity aretina mampitanondrika izao tontolo izao ity.

  Mananjara isika Malagasy ilay mipetraka amin'ny tany misary tongotra an-kavia, mitoetra amin'ny tany nofinari-bavan'Ombalahibemaso hoe "Ny Ranomasina no valamparihiko" 

  Mananjara isika fa hoy ny fiteny :

  sambatra ny ambiaty fa nataon'Andriamanitra famataran-taona;

  sambatra kosa ny Malagasy fa manana fanefitra amin'ny areti-mandoza.

  Raokandro : izay voaraoky ny tànana no Masina ka mandroaka ny andro ratsy. Dia indro fa manana raokandro isika izay hoy aho hoe : ny mpitazana an'Antsahadinta dia miara-miaina aminy ny zavozavo-maraina fa ny patrak'ala dia azy irery ihany.

  Samy tena andriamanitra ho feno fahasalamana.

   

   


  votre commentaire
 • Ny Sainam-pirenena malagasyNy Mena : lokon’ny tanimena fanao lalotr’irony rindrin’ela fahizany teto Imerina.

  Mena toy irony lambamena famonosana ny razan’ireo Andriana niamboho

  Mena koa anefa, toy ny ran’ombalahy reharehan’I Gasikara!

  Ny Fotsy  : fotsy toy ny vary foto-piveloman’ny Malagasy an’alin-kisa

  Ary fotsy toy ny lamba fisalotr’ireo andriambavilanitra teto Madagasikara fahizay.

   

  Ny Maitso: Lokon’ilay ravinala (arbre des voyageurs), ravinala izay hazo famantaran’ilay Gasikara maneran-tany, ary nohajaina manokana fa noheverina ho endriky fiaraha-miaina eo amin’ny zanak’olombelona sy ny natiora. Maitso toy irony tanimbary maitso mavana mitomandavana.

   

  Asandrato fa Masina I Gasikara

  fatsakan-kevitra: teto


  4 commentaires
 • Fitsaram-bahoaka ny:

  Oktobra 2013: vazaha roa maty nodoran’ny olona velona tao Nosy Be

  8 martsa 2014 Ambalamanasana Toamasina, ramatoa niharan’ny fitsaram-bahoaka

  25 martsa 2014 Ambatofinandrahana dahalo efatra matin’ny fitsaram-bahoaka

  03 Aprily 2014 Lehilahy niharan’ny fitsaram-bahoaka raha saika hangalatra moto

   

  Ry Malagasy, tsy hanao antso hamoha fota-mandry ho an’izay voakasika mivantana na mahatsapa ho niharam-boina tamin’ireo daty vitsivitsy ireo akory ny tenako fa hisarika ny saintsika kosa amin’ny fitodihana amin’ny fahendrena Malagasy.

   

  Hita tato ho ato fa romotra ny vahoaka, leo ny mangidy tsy telina atohoka ny vavany, mainka koa manampy trotraka ny fangalarana sy ny ota-fady ataon’ireo tsy mataho-tody. Hany ka miteraka hatezeram-bahoaka tsy hay fefena.

   

  Fandorana velona, dodaina ny vato sy vy ny olona,  tapahana amin’ny atsy ny tanany, darohana kibay, vaky rà ny sofina, ny tanàna, fanindronana zava-maranitra ny tenan’olombelona… Ary ny sasany dia miafara amin’ny famoizan’aina izany.

   

  Manoloana izany habibiana izany no isarihana ny saintsika, handinika lalina. Sao lahy mivelirano ny tsy hisara-mianakavy isika fa manary ny havana boka.

   

  Raha tarafina amin’ny fahendren-drazana ny maha-sarobidy ny aina sy ny olona dia toy izao:

  Lahy tokana ny aina

  Ny aina tsy ananan-droa

  Ny olombelona no harena

   

  Ka manoloana izany, misarika ny saintsika hihevitra mandrakariva fa ny tendrom-po tsy mba namana. Alaina ambony, alaina ambany ny fanapahan-kevitra mialohan’ny hanatanterahana azy.

   

  Tsongoy fon’olona, tsongoy fon-tena hoy ny Ntaolo, fa raha afaka anarina ihany re dia anaro fa adalan’ny tena. Tsy ny herisetra, na fanaova be noho vitsy, na fanaovana tsindrio fa lavo no hampisy vidy ny Malagasy toa antsika, fa ny fanehoam-pitiavana sy fanajana.

   

  Raha misy olona nahavita ratsy, tsarao amin’ny hitsiny, tsarao ara-drariny ary omeo ny sazy sahaza azy mba ho anatry ny sisa.

   

  Manainga anao ny Instant Malagasy hitodika amin’ny fahendrena Malagasy, ilay fahendrena manaja ny aina, manome hasina ny fanahy maha-olona, sy ny fitandroana ny fifanajana sy ny fitiavana.

   

  Teny atsipy ho an’ny manam-panahy, ho dinidinihin’ny mpahalala ary iriana ho tafapaka ao am-pon’ny tsirairay.

   

  Instant Malagasy


  votre commentaire
 • Ry mpankafy ny kanto malagasy !

  Tanjona tokana no kinendrin’ny Instant Malagasy, dia ny hanandratra avo ny hasin’ny kolontsaina Malagasy, na Malagasy avy aiza, na monina aiza, na inona foko, na inona finoana… dia heverina fa tokana ny Malagasy fa ny fomban-tany sy seha-pibeazana teo amin’ny kolontsaina no samihafa.

   

  Noho izany, sy noho ny faniriana hatrany hampivelatra ny kolontsaina dia manasa anao aho handray anjara amin’ny fanoratana ato amin’ny Instant Malagasy.

   

  Mahay mikabary ianao?

  Mpanoratra tononkalo?

  Mpandala ny fomba Malagasy?

  Manana fomba mampiavaka azy ny toerana niavianao?

  Sa manana sary mety mampiavaka sy mampisongadina ny maha-malagasy ianao?

  Misy toro-hevitra, na toro-lalana, na fanitsiana tianao hatao hanatsarana ny Instant Malagasy?

   

  Na avy aiza na avy aiza: na eto Madagasikara na eto an-dafin’ny riaka,

  Manasa anao aho, handray anjara amin’ny fametrahana ny sangan’asanao eto amin’ny Instant Malagasy.

   

  Mitoetra ho fananao manokana ny asa soratrao ary ny Instant Malagasy dia tsy hampiasa izany ho an’ny tombotsoany manokana.

   

  Hampivelatra sy hanome habaka midadasika kokoa ho an’ny kolontsaina Malagasy isika.

   

  Raha te-handray anjara ianao

  • Miresaha mivantana amiko ao amin’ny facebook amin’ity rohy ity
  • Na ihany koa alefaso amin’ity rohy ity ny asa soratrao na fanontanianao

   

  Mankasitraka anao ary mitomboa hasina hatrany isika rehetra!

   

  Parfait Partout


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique