• Mandria fanadinoana

  Ny resakao be, tsy zarainao amiko

  Fa nifindran’ny aretina koa ianao.

  Ny teny tonga tao ambavako aza, 

  Notsetsafiko dia nateliko,

  Angamba ratsy lambanan’izy

  Na teny tsy mendrika ny sofinao

  Fa toa menatra ny hiaika

  Matahotra ny masonao mitopy.

  Mainka koa resy,

  Raha nifanatri-tava, tsy niloa-bava

  Toa miandry ahy ianao, toa manalavitra

  D’izaho, natopan’ny ahiahy

  Miha-mihisaka lavitry ny morona niraisana.

   

  Mba maro anefa ho’aho

  Ireo nandrimbinanao tamin’ny tsikinao

  Nomenao sombiny tamin’ny fonao

  Tsy nangataka akory aza ny sasany

  Kanefa dia nasaina;

  Izaho, tapa-kahitra nanaraka ny lambanao

  Nisisika handroso tao,

  Toa verezin’ny fotoana eto

  Fa tsy misy topi-maso

  Tsy misy tempo-po

  Tsy misy angamba ho’aho

  Tsy misy izay izaho.

   

  Hoetiko mody, izay fijerinao izay anio

  Apetrako eo an-tokonana

  Ka mialohan’ny handrosoako indray

  Dia mbola hijery anao aho aloha,

  Hijery anao disain’ny tantara.

   

  Hoentiko mandry, dia afafiko amin’ny haizina

  Ka  hilazako ny mpamaly vavaka,

  Mba hikosoka ny anaranao ao amin’ny tadidy

  Tsy ho tadidy, fa amiko, efa vita izay adidy;

  Ianao manam-be, nefa izaho tsy voky ampahany.

   

  Ny Ampinga

  05 02 14

  « fanatsafanaHanoratra eto amin'ny Instant Malagasy »