• Mandria fanadinoana

    Ny resakao be, tsy zarainao amiko

    Fa nifindran’ny aretina koa ianao.

    Ny teny tonga tao ambavako aza, 

    Notsetsafiko dia nateliko,

    Angamba ratsy lambanan’izy

    Na teny tsy mendrika ny sofinao

    Fa toa menatra ny hiaika

    Matahotra ny masonao mitopy.

    Mainka koa resy,

    Raha nifanatri-tava, tsy niloa-bava

    Toa miandry ahy ianao, toa manalavitra

    D’izaho, natopan’ny ahiahy

    Miha-mihisaka lavitry ny morona niraisana.

     

    Mba maro anefa ho’aho

    Ireo nandrimbinanao tamin’ny tsikinao

    Nomenao sombiny tamin’ny fonao

    Tsy nangataka akory aza ny sasany

    Kanefa dia nasaina;

    Izaho, tapa-kahitra nanaraka ny lambanao

    Nisisika handroso tao,

    Toa verezin’ny fotoana eto

    Fa tsy misy topi-maso

    Tsy misy tempo-po

    Tsy misy angamba ho’aho

    Tsy misy izay izaho.

     

    Hoetiko mody, izay fijerinao izay anio

    Apetrako eo an-tokonana

    Ka mialohan’ny handrosoako indray

    Dia mbola hijery anao aho aloha,

    Hijery anao disain’ny tantara.

     

    Hoentiko mandry, dia afafiko amin’ny haizina

    Ka  hilazako ny mpamaly vavaka,

    Mba hikosoka ny anaranao ao amin’ny tadidy

    Tsy ho tadidy, fa amiko, efa vita izay adidy;

    Ianao manam-be, nefa izaho tsy voky ampahany.

     

    Ny Ampinga

    05 02 14

    « fanatsafanaHanoratra eto amin'ny Instant Malagasy »