• Mamangy amin’ny fitiavana

  Antson’ny hanina tsy taka-dranomaso

  Mitsena ny ratsan-tanan’ireo saiky tiana

  Tonga teo atsasa-dalana fa navelan’ny tadidy

  Ho rendrika mora sy ho ritra tsiaro.

   

  Mamangy amin’ny fitiavana 

   

   

  Latsaka an-dalana fa latsa-pitiavana

  Tsy hay nampitoniana fony iny nametrahana tantara

  Tsy hay nampitoniana fony iny napetraka sisa ho tantara…

  Fa mifika ranomaso amoron’ny fon’ny manadino.

   

   

   

  Tsy mety misondrotra ny resaka famafana alahelo

  Ka na tapa-teny aza tsy tongako ho anao

  Hanalefaka ny vay, manomboka maniry

  Hamela holatra saro-miala ao anaty.

   

   

   Nisy dingana nampaniry hetaheta

  Nitory koa ny feon’ny nofo hiara-miaina

  Raha ny faniriany dia mba hiaraka hitoetra

  Saingy ringitra ny toky, naniry teo fa maina.

   

  Ny Ampinga

  « Zoro maliaAvy ao am-poko »