• Loatr'olona

  loary ao anaty haizina

  Misy foana sakaiza,
  ireo ditsoka amin’ny alina,

  matory nefa miarina!

  Misy koa ny mitahiry
  ao anaty akanjony ao
  ny ratra famantarana, dia ny soratry ny lasa!

  Ary indrindra fa isika
  dia rafitra napetraka
  hampitoviky ny haren-tsain’izay malia.

  Dia hianatra anatra amin’ny sakaiza
  efa namana hatrizay
  izaho sy ianao,
  hanolotra azy ny fanilo
  hanazavany ny oram-baratra
  mandoaka isan’andro
  ny loharanon’eritreriny!!!

  Masina ry sakaiza!!

  Fanamboarampanahy

  « Fifonosana mamelonaHitoky foana izatsy izy »