• Kabary am-bohitra

    Ny kabary am-bohitra na teo amin'ny Ntaolo razantsika na ankehitriny dia mbola mitoetra ho fomba fanao mialohan'ny handaozan'ny razana ny fonenany faha-velona ka hitoerany any amin'ilay toerankodiamahalaina.

    Ny votoatiny: Rehefa iny mipaika ny ora nifanomezana fa ivoahan'ny razana ka ampiakarana azy amin'ny fiara, na ilanjana azy mamonjy ny fasan-drazana dia tsy avy hatrany dia entina akory ny razana fa avoaka eo an-tokontany aloha.

    Apetraka eo an-tokontany ny razana ka misy ny fotoam-bavaka ho fisaorana an'Andriamanitra amin'izany; aorian'io no misy solon-tenam-pianakaviana mijoro mandray fitenenana manao ny kabary am-bohitra.