• ho faty tsy hisahiranana

  azafady ho fangataham-pitahiana eto am-pamosahana ny marina momba ahy sy ny misy rehetra....

  fa raha ho avy ny andro, hihintsana toy ny ravina koa ny aina
  ary hitsahatra amin'izay ny dia an-tongotra lavareny,
  dia iriko aho mba ho resy mahia!

  asa angaha fa izay mihitsy no iriko, ho faty mahia, satria
  mba hihena ny fitsetsefan'ireo mpihinan-tsy mitsemboka any ambany rangolahy,
  mba ho tsy tavin-kena tsara fono no hafatratra any anaty haizina
  mba tsy ho sakafom-pahalovana ny ambaindaim-pisahiranako

  mba iriko rehefa tena tonga izay,
  tsy hanaraka hatrany ny fanambakana mpahazo ahy, fa mba hilamina tokoa
  tsy hitohy ny fanjifana tsy ara-drariny ny ahy sy maha-izy ahy
  fa ny fisiako moa: izay sisa tsy levona dia alefan'ny sento mifafy any anaty fanadinoana.

  iriko aho ho faty mahia: mho faty tsy hisahirananaba tsy ho hatrany am-pasana aho no ho vesatra ho an'ny hafa
  iriko aho faty mahia, mba sitrany ny atsasa-dambako hanafiana ny malahelo,
  ary mba sitrany ahay mora levona ny anarako sy ny tamingako
  fa izaho sy ny tsy fisiako mety hanelingelina ny hafa.

  iriko koa ianao sakaiza, mba hisaina anefa vetivety
  fa lafatra ny henan'olombelona!

  ny vovoky ny aina, ilay vovoka miaina!

                                                Ny Ampinga
                                                  21/06/12

  « Ny androngoTontolom-panambadiana malagasy »