• Hitoky foana izatsy izy

  ny ariky ny taona, moa mba fantatrao
  ny eriky ny tiana, te ho renesinao
  firifiry no efa niady, ary firy koa no resy?
  hampanjaka lamina, ho mandry ivohon’ny fefy?

  Ity trotroin’ity, no adala tsy azo ariana,
  ratran’aina efa lova, nilentik’eny andohariana;
  nianteheran-dray, mba nivavahan-dreny…
  tam-pijaliana lany “teny”.

  Pablo Picasso La Vie

  Fa matetika mandao, mandositra aza angamba!
  tsy voasinton-tady, fa moa tsy rambaramba,
  mandridana any an-kady…ny aim-panahy maha-olona,
  amin’ny ora anitsahany ny rà nalatsaky ny tolona.

  Amin’ny androm-pihotazana, no mifaoka ravi-maina,
  ny angovo ambilom-bazana, no itrofana  taraina,
  voafandriky ny fiainana, tsy nanana safidy;
  sasa-miaritra maraina mitelina ny ngidy.

  Fa tsy misy sompatra mety ho ratsy eto an-tany,
  ankoatry ny miniana, fa tsy toy ny eto ny any!
  ka ndeha hitoky tena, hiantsoroka ny ampinga,
  hijoro ho lehilahy, hahery fa tsy handringa…


  Fanamboarampanahy

  « Loatr'olonaHo mazava ny tontolo »