• Fomba malagasy

  Fomba malagasy: fanandratana ny hasina maha-malagasy, tsy ho hitan'ny hafa ihany fa indrindra ho tsapan'ny tena amin'ny maha-Malagasy ny tena. Iray amin'ny fanomezan-kasina ny fomba malagasy ny fahafantarana ny fisiana, na fara-faharatsiny fahafantarana ny tantarany. Maro dia maro ireo fombatsika, notinaizan'ny lovantsofina, nanaraka ireo tarazo nifandimby, niampita tamin'ny taranak'Ikaky sy i Neny saingy very anjavony ankehitriny.

  Meloka eo anatrehan'ny tantara ireo manadino ny nentin-drazana. Ary farahidiny ny taranaka tsy mba manana haren-tsaina. Eto aho dia te-hanasa anao, ndao isika hiara-hanoratra indray ny tantara, hiara-hanangona ny tapa-porohana sisa tsy may. Ento ny ampahany amin'ny fantatrao, ampiako ny sombiny amin'ny fantatro dia hanana ny erany isika. Raha mahafantatra na te-hametraka ny asa soratrao ary ianao ato amin'ity takelaka ity dia aza misalasala manoratra aty amiko. Ity ny rohy, fenoy ary alefaso fa hovaliko faran'izay haingana ianao.

  Eto am-piandrasana ny asa soratrao, dia mba efa nisy kely ireto voatsirambin'eritreritra, ampahany amin'ny betsaka mbola tokony hozaraina, fomba malagasy, maha-isika antsika.

 • Fomba malagasy? Iray amin'ireny ny don-tany sy kapo-tandroka, jereo anie ny fiantsan'ireo kingavava ny ohabolana sy sari-teny isan-karazany e!

  Andaniny:   Azafady anie izany havako, fandrotrana amoron-dalana: tsy hamingana anao hianjera, na hanao longoa manafim-bozaka, fa tsatokà mijoro an-tsapanana ka mihazona anao mba hisaina. F'izato  ianao ho'aho toa maika tsy faingana sahala amin'ny dian'ondry e! Mba ho aiza hono izato izy?

  Ankilany: Mbay ery izato izy, havako ho'aho havako, aza itsahina akory ny zoron-dambako, f'isika toy ny embok'akondro, miondrika tany iray ihany no tondroina fa raha heverina dia samy manana ny ankoholafiny. Samia masina an-taniny rangahy ity a, tsy misy na sila-balala nifampi-tonoana aza, ka aza manao be safary fa rafotsibe leom-boanana ny aty, tsy te-hierika zava-boribory, ny  boribory leoko ihany fa ny mijery ny endrikao midongidongy toa sahobakaka no tsy laitra.

   Andaniny: Mitatatata zany afom-pataka, nanantona aho ka saika may, mivaivay ny afom-bero, saika hamindro, ka ny volom-bavako avy no saika nolelafiny...Very aho ndreikako, very aho ndreneny: ny natao hanirin'ity no manao ohatran'ny banga manôka, hita hatramin'ny havokavony, manao toy ny ratsy tarehy mijery tandindona ka "izaho ve io" no betsaka!


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique