• firarian-tsoa

  MIARAHABA ANAO TRATRY NY NOELY SY NY TAOM-BAOVAO 2014 NY INSTANTMALAGASY

  -firarian-tsoa Ho tahaka irony taom-baovao androm-boninahitra, ny tanety hitafy maitso, ny lohasaha hanjary volory

  - Ho tahaka irony voarabe eny an-tsaha ka izay tarafinao ho maitso, ny halofanao ho mavana

  - Ho tahaka ny rano ambodivondrona, tsy ho dison'ny sambatra, tsy hilaozan'ny mananjara

  - Ho tahaka ilay mponin'Antsirabe: hitraka hioty paoma, hiondrika hanangona ovy, hianavaratra ho voky ronono, hiankandrefana ho voky tantely, hiantsinana hivangongoan'ny soa, hianatsimo hitoeran'ny tsara.

  - Hangidy lavitry ny faty fa ho mamy tian'ny vola!

  - Ho fary tsy laitram-positra, ho vomanga tsy laitran'ny tsatoka, ho ravina tsy laitram-panala

  - Ho tahaka ny mpanarivo roa ray, ka tsy ho very mandeha amin'ny lalan-kizorana

  - Tsy ho diso teny an-tsapanana, tsy ho kaikerin'amboa kely tiana, ho lavitry ny mpamahan-dalitra, tsy hivadian'ny olona hitokiana

  - Hifanatitra amim-bady hisy hiadanana, hifanatitra amin-janaka hisy hiafarana

  - Izay tsy tia anao anie mba ho tia fa izay tia moa efa tia rahateo

  - Ho tojo taon-jina tsy laitran'atambo ianao ka hambinim-bavaka sy handairan-tso-drano amin'izay atao rehetra!

  Parfait Partout