• Fifonosana mamelona

  farara tsy tsofina tsy maneno

  fahafaham-baraka rahalahy no kitapo nifonosantsika
  fony vao te ho àry isika!
  saingy isika izao no nahafaty, ilay andrarezina mpandoatra hasambarana,
  mpandena ny atin’akanjon’ny isam-batan’olona
  vao velona tao anaty.

  Hitoetra ho tandindona miara-halevona amin’ny aloka ny anarana
  fa sarotra kosehina kosa ny aingam-pamoronana natao tao anaty sasak’alina
  io ilay aina, nampifoha ny fanahy sy nampandosirantsika torimaso
  fa isika rahalahy zanaky ny haizina!

  Ary injay ny feo, midradradradra, hiaka fanomboan’ny fijaliana
  mpahazo ny olom-belona, fa mba re teny amintsika
  tao anaty efitranon’ny fiandrasam-belona.
  toa hasambarana sahady no fandraisan’ireto havantsika
  ny aina tonga an-tany
  satria nitombo isa angamba, ny kilalaon’ny fahoriana.

  Any rahalahy ny namako
  hatramin’ny fahalebiazany mbola nitahiry ny mosoaram-pahazazany
  tsy maina hatramin’izao!

  Ento amim-panahy miahy ny ahiahim-piainana tsy resy
  fa efa lany am-panombanana ny antony mampisy ny isan-tsika.
  samy mifamoa, mifamelona ho vanona.
  dia hitoetra rahalahy ny fanahy mampiaina.

  Fanamboarampanahy

  « Dona ny endrinaLoatr'olona »