• Andra-pamoizam-panahy


  Nohon'ny afitsoky ny embona ihany
  dia mivezika tsy mba mivazo ny valihiko
  lonjoim-panirina tsy misondrotra ny fanahy
  zary te honina any amin'ny tany hay
  hamafy ny voan'ny fanantenana


  Toa feno tahak'izay sy raha izay ny tanetiko
  maka faka sy latsapako, misandra-taho mamingana ny alahelo
  mikiky ny rindrim-panadinoana ny hoho,
  mba sitrany ahay, hahita azy na dia tsy afa-manova ny lasa aza.


  Misari-maso hitodika ny tantara
  tsy mivena ho vonga azo raisina, fa mitoetra ho vato misakana
  hotaina fady amin'ny fanadinoana, sao mamorika!
  arendrika amin'ny afo anefa tsy mety levona.


  Io mitambesatra amin'ny fandrosoako io
  zaza notinaizan-drahafonizany
  tsy nety mihena, fa mitombo am-pahanterana
  nandalovako fotsiny, fony nandona
  fa tsy foiko havela, rehefa lasana.

  Ny Ampinga

  novambra 2013

   

  « Antso Fanahi-anaNy fahanginako »