• Ireo randran-drandran-teny
  Navoinako teny ho eny
  Nampiarahiko tsipelina
  Tsy nisy iray nielina

  Nolaroina ainga ombam-panahy
  Nofaingoina ireo tsiahy
  Narafitra ho fehezana
  Ka ilay rima no tetezana

  Kalokalom-pitiavana
  Fahalavoana, finiavana
  Narangotra ho diam-penina
  Arafitra ho tsara tenona

  Io ilay tena avy ao am-po
  Tsy ho lefy tsy ho lo
  Miboiboika toa loharano
  Mibosesika tsy omby trano

   

  Haja Andriamahazonoro


  votre commentaire
 • Antson’ny hanina tsy taka-dranomaso

  Mitsena ny ratsan-tanan’ireo saiky tiana

  Tonga teo atsasa-dalana fa navelan’ny tadidy

  Ho rendrika mora sy ho ritra tsiaro.

   

  Mamangy amin’ny fitiavana 

   

   

  Latsaka an-dalana fa latsa-pitiavana

  Tsy hay nampitoniana fony iny nametrahana tantara

  Tsy hay nampitoniana fony iny napetraka sisa ho tantara…

  Fa mifika ranomaso amoron’ny fon’ny manadino.

   

   

   

  Tsy mety misondrotra ny resaka famafana alahelo

  Ka na tapa-teny aza tsy tongako ho anao

  Hanalefaka ny vay, manomboka maniry

  Hamela holatra saro-miala ao anaty.

   

   

   Nisy dingana nampaniry hetaheta

  Nitory koa ny feon’ny nofo hiara-miaina

  Raha ny faniriany dia mba hiaraka hitoetra

  Saingy ringitra ny toky, naniry teo fa maina.

   

  Ny Ampinga


 • Afa-miala fa tsy afa-mihetsika

  Afa-baraka fa tsy mahatsiaro henatra

  Afa-po  fa tsy mahafoy

  Afa-nenina fa tsy afak’alahelo

  Afa-mamela fa tsy afa-manadino

  Afa-bizaka fa mbola te ho reraka

  Afa-piakarana fa tsy mety midina

  Afatrafarako fa tsy mety tonga…

  Dia…

  Tonga fa tsy mety manatona

  Tonga-saina fa lasa ambiroa

  Tonga-fofona fa kely angovo

  Tonga-volana fa very tadipoitra

  Tonga-maraina fa tsy nety nody

  Tonga-antseranana fa very fivoy

  Tonga manasina fa tsy mba manaja

  Tonga ihany fa teo ambavahady

  Tonga tapany ilay erany teo

  Tonga any amin’ny ela…

  Ela ho’aho

  Elanelanin’ny tany vao mifankatia

  Ela ny ela tany vao nakaty

  Ela velona vao ratsy fanahy

  Ela nandrasana vao be fanozonana

  Ela niandrana vao kizo fara

  Ela nangadiana ka sendra vatolampy

  Ela fiketrika ka noketrehan’ny hafa

  Ela nitenenana ka nitsako lalitra

  Ela, nahatonta ny vao…

  Vao teo isika no nifanainky

  Vao ny an-tendromolotra no vita

  Vao ny iraisam-po no tafita

  Vao ny iray dia no voaasa

  Vao ny fanahy no mifampitantana

  Vao tia aho dia tapitra

  Vao lasa ianao dia tonta aho

  Vao renoka aho dia taitra ianao…

   

  Ny Ampinga

  Martsa 2014


 • Ny zavatra mba nilainay anie ho'aho dia ny mba hiara-hiaina aminareo e,

  hizara ny hatsembohanareo fotsiny,

  hiraradraraka tsy misy fetra;

  dia mba hiara-hiasa ama-minitra kely hamokatra kely be dia be…

  Fa ianareo malailay tsy mety tia anay foana,

  nefa miara-mihosona sy miara-mionona aminay marain-dava izao…

  Nefa avelanareo hilalao (ny) tanana izahay,

  avelanareo hiraviravy tsy hay tanana ny fanirinay,

  dia modinareo tsy hita akory koa aza ny am-pahany betsaka mba efa natolotray ho hajan-tsata mifono ao aminareo.

  Ritra ihany ity rano an-tsinibe tany ity rey olona,

  nefa ny hetaheta tsy afaka…

  ritra ihany ho’aho ny rano nefa tsy mba nisy nisotro fa very nitsika moramora…tao…

  Ny zavatra mba nilainay anie ho’aho dia ny mba hiara-hiaina aminareo e,

  hizara izay mba azo zaraina sy hanolotra izay mba azo hifanolorana;

  dia mba tapitra izay izahay sy ianareo izay…


  Suivre le flux RSS des articles
  Suivre le flux RSS des commentaires